સુપ્રીમ કોર્ટે રાઇટ ટૂ પ્રાઇવસીને મૂળભૂત અધિકાર ગણાવ્યો છે, શું તમે તેને આવકારો છો?

Result as per date 24-08-2017

હા

42.11%
8 Votes

ના

21.05%
4 Votes

કહી ના શકાય

31.58%
6 Votes
Total Votes: 19
This Poll is Closed !