સુપ્રીમ કોર્ટે રાઇટ ટૂ પ્રાઇવસીને મૂળભૂત અધિકાર ગણાવ્યો છે, શું તમે તેને આવકારો છો?

Result as per date 24-08-2017

હા

44.44%
8 Votes

ના

22.22%
4 Votes

કહી ના શકાય

27.78%
5 Votes
Total Votes: 18
This Poll is Closed !