ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ?

ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

30.11%
2,620 Votes

ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

59.1%
5,143 Votes

ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ

10.78%
938 Votes
Total Votes: 8,702
Thank you for voting