ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

24.97%
637 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

6.98%
178 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.65%
1,139 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.4%
597 Votes
Total Votes: 2,551
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...