ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

24.97%
639 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

7.03%
180 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.59%
1,141 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.41%
599 Votes
Total Votes: 2,559
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...