ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

25%
642 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

7.13%
183 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.51%
1,143 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.36%
600 Votes
Total Votes: 2,568
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...