ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

25%
641 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

7.1%
182 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.54%
1,142 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.36%
599 Votes
Total Votes: 2,564
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...