ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

24.95%
637 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

7.01%
179 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.65%
1,140 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.38%
597 Votes
Total Votes: 2,553
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...