ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

24.97%
643 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

7.18%
185 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.47%
1,145 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.38%
602 Votes
Total Votes: 2,575
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...