ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

24.96%
637 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

6.97%
178 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.67%
1,140 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.39%
597 Votes
Total Votes: 2,552
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...