ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

24.98%
641 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

7.09%
182 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.54%
1,143 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.38%
600 Votes
Total Votes: 2,566
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...