ಎಂಟಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ- ಊಟ

ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ

24.94%
638 Votes

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ

7.04%
180 Votes

ಮುಂಚಿನಂತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ

44.61%
1,141 Votes

ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

23.42%
599 Votes
Total Votes: 2,558
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...