ಏ. 7ರಂದು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

31.35%
348 Votes

ಇಲ್ಲ

66.22%
735 Votes

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

2.43%
27 Votes
Total Votes: 1,110
Thank you for voting