ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ?

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

33.15%
5,023 Votes

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

5.48%
830 Votes

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

52.78%
7,999 Votes

ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು

8.59%
1,301 Votes
Total Votes: 15,154
Thank you for voting