ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ?

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

33.15%
5,022 Votes

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

5.47%
829 Votes

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

52.8%
7,999 Votes

ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು

8.58%
1,300 Votes
Total Votes: 15,151
Thank you for voting