ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

18.25%
732 Votes

ತಪ್ಪು

79.15%
3,174 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

2.59%
104 Votes
Total Votes: 4,010
Thank you for voting