ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು

ಹಾಸನ

8.45%
271 Votes

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

8.17%
262 Votes

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಬೇಡ

83.38%
2,674 Votes
Total Votes: 3,207
Thank you for voting