ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು

ಹಾಸನ

0%

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

66.67%
2 Votes

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಬೇಡ

33.33%
1 Votes
Total Votes: 3
Thank you for voting