ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು

ಹಾಸನ

0%

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

0%

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಬೇಡ

100%
1 Votes
Total Votes: 1
Thank you for voting