ದೇವೇಗೌಡರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕು

ಹಾಸನ

8.52%
274 Votes

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ

8.18%
263 Votes

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಬೇಡ

83.3%
2,679 Votes
Total Votes: 3,216
Thank you for voting