ನಂಜನಗೂಡು ಮಹದೇವಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ತೆರವು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

15.81%
120 Votes

ತಪ್ಪು

84.19%
639 Votes
Total Votes: 759
Thank you for voting