ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ?

ಬಿಜೆಪಿ

70.99%
1,735 Votes

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

21.11%
516 Votes

ಅತಂತ್ರ

7.9%
193 Votes
Total Votes: 2,444
You have already voted