ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಾ?

ಹೌದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ

52.36%
2,875 Votes

ಬೇಡ, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ಇರಬೇಕು

22.29%
1,224 Votes

ಇದು ಜನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು

25.33%
1,391 Votes
Total Votes: 5,491
Thank you for voting