ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

90.4%
5,304 Votes

ತಪ್ಪು

9.6%
563 Votes
Total Votes: 5,867
Thank you for voting