ಭಾನುವಾರದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಹೌದು

49.53%
794 Votes

ಇಲ್ಲ

50.47%
809 Votes
Total Votes: 1,603
Thank you for voting