ಭಾನುವಾರದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಹೌದು

49.5%
793 Votes

ಇಲ್ಲ

50.5%
809 Votes
Total Votes: 1,602
Thank you for voting