ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಇದೆ

54.82%
330 Votes

ಇಲ್ಲ

45.18%
272 Votes
Total Votes: 602
You have already voted