ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಹೌದು

44.31%
327 Votes

ಇಲ್ಲ

55.69%
411 Votes
Total Votes: 738
Thank you for voting