ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವೇ?

ಹೌದು

32.1%
538 Votes

ಇಲ್ಲ

67.9%
1,138 Votes
Total Votes: 1,676
Thank you for voting