ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವೇ?

ಹೌದು

32.06%
537 Votes

ಇಲ್ಲ

67.94%
1,138 Votes
Total Votes: 1,675
Thank you for voting