ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪುಟ ಸೇರಬೇಕೆ?

ಹೌದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು

45.12%
859 Votes

ಸಚಿವರಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಬಲವಾಗತ್ತೆ

41.54%
791 Votes

ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು

13.34%
254 Votes
Total Votes: 1,904
Thank you for voting