ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪುಟ ಸೇರಬೇಕೆ?

ಹೌದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು

45.1%
860 Votes

ಸಚಿವರಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಬಲವಾಗತ್ತೆ

41.53%
792 Votes

ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು

13.37%
255 Votes
Total Votes: 1,907
Thank you for voting