ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಂಪುಟ ಸೇರಬೇಕೆ?

ಹೌದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು

45.11%
858 Votes

ಸಚಿವರಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಬಲವಾಗತ್ತೆ

41.54%
790 Votes

ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು

13.35%
254 Votes
Total Votes: 1,902
You have already voted