ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

ಸರಿ

56.17%
419 Votes

ತಪ್ಪು

43.83%
327 Votes
Total Votes: 746
Thank you for voting