ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

71.91%
768 Votes

ಇಲ್ಲ

28.09%
300 Votes
Total Votes: 1,068
Thank you for voting