ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

71.88%
767 Votes

ಇಲ್ಲ

28.12%
300 Votes
Total Votes: 1,067
Thank you for voting