ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶೀಘ್ರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆ?

ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲು ನಿಭಾಯಿಸಲಿ

72.95%
2,122 Votes

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿ

27.05%
787 Votes
Total Votes: 2,909
Thank you for voting