ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆ?

ಹೌದು

72.15%
671 Votes

ಇಲ್ಲ

27.85%
259 Votes
Total Votes: 930
Thank you for voting