ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೆ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು

14.54%
697 Votes

ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರದು

45.86%
2,198 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ

39.6%
1,898 Votes
Total Votes: 4,793
You have already voted