ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೆ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು

14.28%
808 Votes

ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರದು

45.03%
2,548 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ

40.69%
2,302 Votes
Total Votes: 5,658
You have already voted