ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೆ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು

14.55%
697 Votes

ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರದು

45.85%
2,197 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ

39.61%
1,898 Votes
Total Votes: 4,792
Thank you for voting