ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯಲಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

87.57%
669 Votes

ಇಲ್ಲ

7.07%
54 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

5.37%
41 Votes
Total Votes: 764
You have already voted