ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯಲಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

87.68%
669 Votes

ಇಲ್ಲ

7.08%
54 Votes

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

5.24%
40 Votes
Total Votes: 763
Thank you for voting