ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬೇಕಾ, ಬೇಡ್ವಾ?

ಬೇಕು, ಟಿಪ್ಪು ವೀರಯೋಧ

12.45%
758 Votes

ಬೇಡ, ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ದ್ರೋಹಿ

73.99%
4,503 Votes

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಟಸ್ಥ

13.56%
825 Votes
Total Votes: 6,086
Thank you for voting