ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬೇಕಾ, ಬೇಡ್ವಾ?

ಬೇಕು, ಟಿಪ್ಪು ವೀರಯೋಧ

12.47%
757 Votes

ಬೇಡ, ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ದ್ರೋಹಿ

74.05%
4,494 Votes

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಟಸ್ಥ

13.48%
818 Votes
Total Votes: 6,069
Thank you for voting