ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬೇಕಾ, ಬೇಡ್ವಾ?

ಬೇಕು, ಟಿಪ್ಪು ವೀರಯೋಧ

12.48%
731 Votes

ಬೇಡ, ಟಿಪ್ಪು ಒಬ್ಬ ದ್ರೋಹಿ

74.22%
4,348 Votes

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಟಸ್ಥ

13.3%
779 Votes
Total Votes: 5,858
Thank you for voting