ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಬಿಎಸ್‌ವೈಗೆ ಆದ ಹಿನ್ನಡೆಯೇ?