ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರ ಮುಷ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಸರಿ?

ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿ

49.19%
1,160 Votes

ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯ, ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನಿಲ್ಲಲಿ

28.03%
661 Votes

ವೈದ್ಯರು-ಕರವೇ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಬಡವಾದ ರೋಗಿಗಳು

14.72%
347 Votes

ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ

8.06%
190 Votes
Total Votes: 2,358
You have already voted