ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆಯೇ?

ಹೌದು

38.62%
380 Votes

ಇಲ್ಲ

61.38%
604 Votes
Total Votes: 984
You have already voted