ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿತೆ?

ಹೌದು

37.34%
354 Votes

ಇಲ್ಲ

62.66%
594 Votes
Total Votes: 948
You have already voted