ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮಾ ವಜಾ ಸರಿಯೇ?

ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ

64.15%
1,580 Votes

ಮೋದಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ

22.49%
554 Votes

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

13.36%
329 Votes
Total Votes: 2,463
Thank you for voting