ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮಾ ವಜಾ ಸರಿಯೇ?

ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ

64.25%
1,578 Votes

ಮೋದಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ

22.43%
551 Votes

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

13.31%
327 Votes
Total Votes: 2,456
Thank you for voting