ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮಾ ವಜಾ ಸರಿಯೇ?

ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ

64.16%
1,579 Votes

ಮೋದಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ

22.51%
554 Votes

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

13.33%
328 Votes
Total Votes: 2,461
Thank you for voting