ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮಾ ವಜಾ ಸರಿಯೇ?

ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ

64.24%
1,577 Votes

ಮೋದಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ

22.44%
551 Votes

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

13.32%
327 Votes
Total Votes: 2,455
Thank you for voting