ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮಾ ವಜಾ ಸರಿಯೇ?

ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ

64.13%
1,579 Votes

ಮೋದಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ

22.5%
554 Votes

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

13.36%
329 Votes
Total Votes: 2,462
Thank you for voting