ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಗೆಲ್ತಾರಾ?

ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ

34%
1,557 Votes

ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗ್ತಾರೆ

31.2%
1,429 Votes

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ

34.78%
1,593 Votes
Total Votes: 4,580
Thank you for voting