ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

Result as per date 30-11-2021

ಇದೆ

54.77%
333 Votes

ಇಲ್ಲ

45.23%
275 Votes
Total Votes: 608
This Poll is Closed !