ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ?