ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸುವ ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕರ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯೇ?

Result as per date 30-06-2022

ಸರಿ

63.58%
660 Votes

ತಪ್ಪು

36.42%
378 Votes
Total Votes: 1,038
This Poll is Closed !