ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆಯೇ?

Result as per date 28-06-2022

ಹೌದು

71.8%
769 Votes

ಇಲ್ಲ

28.2%
302 Votes
Total Votes: 1,071
This Poll is Closed !